• Ideal Dream Homes, SL
 • Calle Canónigo Torres 8
 • 03181 Torrevieja (Alicante)
 • +34865754346
 • +34642807995
 • Locatie
Zoeken

Juridische diensten


BEHEER IN VERBAND MET DE AAN- OF VERKOOP VAN ONROEREND GOED IN SPANJE.


U kunt ons het volledige beheer van de aan- of verkoop van uw eigendom in Spanje toevertrouwen, vanaf het moment dat u de beslissing neemt om te kopen of te verkopen.


 • Als u koopt, treden wij op vanaf de contacten met de verkoper, het verifiëren dat u de werkelijke eigenaar bent, het controleren van de stedelijke situatie, de staat van bezwaringen, en het opstellen van de koopovereenkomsten in het contract, maatregelen voor de uitvoering van de overeenkomst, het aanvragen en verwerken van de nodige documentatie vanaf uw aankomst in Spanje, het sluiten van de overeenkomst en de bijbehorende documentatie, de registratie van uw rechten in de officiële registers en het contracteren van de leveringen voor het onroerend goed.
 • Als u verkoopt, documenteren wij de verkoopovereenkomsten, maatregelen voor de naleving van de overeenkomst, het verkrijgen van wettelijk vereiste certificaten en getuigschriften, de berekening en betaling van uw belastingverplichtingen, kennisgevingen van verkoop aan de gemeenschap van eigenaars en plaatselijke overheden (Plusvalía), het beheer van de verzending of ontvangst van geld naar of vanuit uw land van herkomst, waarbij wij u informeren over de beste voorwaarden om bankprovisies tot een minimum te beperken.


 • Persoonlijk onderhoud: Informatie over de te volgen procedure, NIE aanvraag, openen van een lopende rekening in Spanje, volkstelling registratie, en verwerking van uw gezondheidskaart, etc. ....
 • Bij de aan- en verkoopoperatie en bij de voorondertekening zorgen wij voor de voorbereiding of de verificatie van de onderhandse contracten voorafgaand aan de notariële akte (depot of huur), van de juridische, registrerende en urbanistische studie van de aankoopoperatie: registersituatie, verificatie van de stand van de belastingen op het onroerend goed, gemeenschap van eigenaars, eventuele schulden voor leveringen, verkrijgen van het energie-efficiëntiecertificaat, certificaten van eerste of tweede bewoning, enz.

 • Wij vergemakkelijken het zoeken naar financiering als de klant dat nodig heeft, en onderhandelen met de klant over de best mogelijke voorwaarden, afhankelijk van de situatie van de aanvrager.

 • Wij zorgen voor de postondertekening van de eigendomsbewijzen, de afhaling bij de notaris, de betaling van de belastingen, het registerbeheer, de meerwaardebelasting, de onroerende voorheffing.
 • Veranderingen van eigendom van nutsvoorzieningen, water, elektriciteit, gemeenschap van eigenaars, enz.

 • Verklaringen van nieuwbouw of uitbreiding van het bestaande. Als u werkzaamheden aan het pand hebt uitgevoerd, een zwembad hebt gebouwd of als het pand simpelweg groter is dan in het kadaster is aangegeven, zorgen wij ervoor dat de situatie wordt gelegaliseerd.


HULP BIJ HET TEKENEN VOOR EEN NOTARIS.


 • U wordt permanent begeleid door onze professionals die uw belangen zullen behartigen.
 • Juridische bijstand en advies bij de ondertekening met de cliënt. Advies, vertaling bij de ondertekening van de koop en verkoop.
 • Verificatie van de registergegevens, controle van de ontwerpen van de akte vóór ondertekening en van de betaalmiddelen.
 • Beschikbaarstelling van middelen voor alle uitgaven die voortvloeien uit de ondertekening van de akte.


ERFSTUKKEN. ADVIES, BEHEER EN BETALING VAN BELASTINGEN


 • Wij adviseren over de wenselijkheid van het opstellen van een testament en stellen dit op voor onze cliënt in overeenstemming met zijn wil en het nationale recht.
 • Wij beheren voor de cliënt alle documentatie, ook bij volmacht, die nodig is voor het opstellen van de successieakten, hetzij voor de notaris, hetzij voor de banken of de overheidsdiensten (NIES, overlijdensakten, certificaten van laatste wil en testament ....).
 • Voor het beheer van nalatenschappen verwerken wij de nalatenschappen van zowel ingezetenen als niet-ingezetenen, vereffenen wij de belastingen die met hun situatie overeenstemmen en handelen wij het kadaster af voor de eigendommen die daartoe toegang hebben.


FISCALE VERTEGENWOORDIGING (NIET-INGEZETENEN).


 • Beheer en betaling van vermogens- en inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen in Spanje.
 • Zolang u onroerend goed of een andere investering in Spanje bezit, zorgen wij ervoor dat u aan uw fiscale verplichtingen voldoet.
 • Beheer en betaling van de belasting op inkomsten uit de overdracht van onroerend goed - MOD.211.
 • In verband met het bovenstaande beheren wij de betaling of terugbetaling van belastingen naar gelang van de verkregen inkomsten, indien deze onderworpen zijn aan belasting.
 • Beheer en betaling van andere belastingen in een van de overheidsdiensten: vermogenswinstbelasting, gemeentelijke wegenbelasting, enz.

Calle Canónigo Torres 8
03181
Torrevieja (Alicante)
 • Ideal Dream Homes, SL
 • Calle Canónigo Torres 8
 • 03181 Torrevieja (Alicante)
 • +34865754346
 • +34642807995

© Ideal Dream Homes, SL 2024

Algemene voorwaarden